Council Meeting Minutes

May 24, 2017

May 11, 2017 COTW

May 10, 2017

May 3, 2017 COTW

April 26, 2017

April 12, 2017

April 12, 2017 Special Meeting

April 3, 2017 COTW

March 24, 2017 Special Meeting

March 22, 2017

March 21, 2018 Special Meeting

March 8, 2017

March 8, 2017 Public Meeting

March 6, 2017 COTW

February 21, 2017 Special Meeting

February 16, 2017

February 6, 2017

February 1, 2017 COTW

January 26, 2017

January 25, 2017

January 23, 2017 Special Meeting

January 11, 2017

January 9, 2017 COTW

December 14, 2016

December 14, 2016 COTW

December 13, 2016 COTW 

November 30, 2016 COTW

November 23, 2016

November 16, 2016 Special Meeting

November 9, 2016

October 26, 2016

October 25, 2016

October 12, 2016

October 12, 2016 COTW

September 28, 2016

September 26, 2016 COTW

September 12, 2016 COTW

September 7, 2016

August 25, 2016 

August 10, 2016

August 8, 2016 COTW

July 20, 2016

June 22, 2016 COTW

June 22, 2016

June 14, 2016 COTW

June 13, 2016

June 8, 2016

June 6, 2016 COTW

May 25, 2016

May 19, 2016

May 11, 2016

April 27, 2016

April 13, 2016

April 4, 2016 COTW

March 23, 2016

March 9, 2016

February 29, 2016 COTW

February 17, 2016

February 10, 2016 COTW

February 8, 2016

February 2, 2016 COTW

January 27, 2016

January 18, 2016

January 13, 2016

December 16, 2015

November 25, 2015

November 17, 2015

November 10, 2015

November 9, 2015 COTW

October 28, 2015

October 28, 2015 COTW

October 14, 2015

October 14, 2015 COTW

October 7, 2015 COTW

September 30, 2015

September 15, 2015

September 14, 2015 COTW

September 9, 2015

August 26, 2015

August 12, 2015

August 10, 2015 COTW

July 15, 2015

June 10, 2015

June 22, 2015 COTW

June 8, 2015 COTW

June 1, 2015 COTW

May 28, 2015

May 27, 2015

May 13, 2015

May 11, 2015

April 22, 2015 at 7 PM

April 22, 2015 at 9 AM

April 8, 2015

March 25, 2015

March 18, 2015

March 11, 2015

February 18, 2015

February 11, 2015

February 9, 2015

January 28, 2015

January 20, 2015

January 14, 2015

January 13, 2015

December 17, 2014

December 16, 2014

December 11, 2014

December 9, 2014

December 3, 2014

November 26, 2014

November 12, 2014

October 22, 2014

October 8, 2014

September 24, 2014

September 8, 2014

August 13, 2014

July 16, 2014

June 25, 2014

June 11, 2014

May 28, 2014

May 14, 2014

April 23, 2014

April 9, 2014

March 26, 2014

March 13, 2014

March 5, 2014

March 3, 2014

February 19, 2014

January 30, 2014

January 22, 2014

January 21, 2014

January 8, 2014

January 6, 2014

December 11, 2013

November 4, 2013

November 13, 2013

November 27, 2013

October 9, 2013

October 9, 2013

October 23, 2013

September 26, 2013

September 25, 2013

September 25, 2013

September 16, 2013

September 9, 2013

September 3, 2013

August 27, 2013

August 26, 2013

August 19, 2013

August 14, 2013

August 12, 2013

August 8, 2013

July 17, 2013

July 4, 2013

June 26, 2013

June 12, 2013

June 10, 2013

May 22, 2013

May 13, 2013

May 8, 2013

April 24, 2013

April 10, 2013

April 8, 2013

March 27, 2013

March 13, 2013

February 28, 2013

February 20, 2013

February 7, 2013

February 4, 2013

January 30, 2013

January 16, 2013

January 2, 2013

January 2, 2013 Special Meeting

 

 Archived Council Minutes